Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: „SPART”, Małgorzata Chreptowicz, z siedzibą w Polsce, ul. Derdowskiego 50, 78-400 Szczecinek NIP: 9690363801 REGON: 361172170 tel./fax: +48 94 37 411 23, tel.komórkowy: 508 265 770, adres e-mail: kontakt@wertex.net.pl Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
c) telefonicznie, dzwoniąc na numer dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3
Płatności

1. Klient może dokonać płatności za pomocą przelewu – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze 98 1240 3679 1111 0010 6251 2698. Jest on prowadzony przez bank PKP S.A I O.Szczecinek. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. W tytule przelewu podaj numer zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy (link). W przypadku produktów cyfrowych koszt wysyłki na adres e-mail lub udostępnienia ich przez stronę sklepu wynosi 0 zł.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę, w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej), a w przypadku produktów cyfrowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Dostęp do produktów cyfrowych wysyłanych na adres e-mail jest możliwy przez okres co najmniej 30 dni.
2. Wysyłka towaru następuje w możliwie najszybszym terminie po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (np. faktura VAT). W przypadku produktów cyfrowych wystarczy wiadomość e-mail wysłana z adresu, który był podany przy składaniu zamówienia. W wiadomości proszę tez podać numer zamówienia i opis problemu. Na e-maile odpowiadamy zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego.
2. W przypadku niezgodności towaru fizycznego z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6
Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. W przypadku upłynięcia terminu w dzień wolny termin przedłuża się do następnego dnia roboczego. Po odstąpieniu od umowy konsument powinien niezwłocznie zwrócić towar do sklepu – powinien dostarczyć towar przed upływem 14 dni od odstąpienia od umowy. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru, to znaczy, że musi sam opłacić koszt wysyłki zwracanego towaru. W przypadku użytkowania towaru lub uszkodzenia towaru przez konsumenta, zostanie on obciążony kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości towaru.
Oświadczenie odstąpienia od umowy można napisać samodzielnie lub można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm).

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.